Xem xét các chỉ báo trên chuỗi cho Bitcoin, cụ thể hơn là chỉ báo Số ngày tiền xu bị phá hủy (CDD-Coin Days Destroyed ). Chỉ báo được phân tích để xác định độ tuổi của tiền xu được giao dịch và liệu những người nắm giữ dài hạn có thoát ra trong thời gian giá phục hồi gần đây hay không.

Phân tích on-chain BTC: Các holder dài hạn vẫn “ngồi im” trong nhịp tăng của thị trường

Một số phiên bản của CDD hiển thị các giá trị thấp hơn mức trung bình – một dấu hiệu cho thấy các đồng tiền cũ không được giao dịch. Do đó, những người nắm giữ dài hạn dường như không thoát khỏi thị trường trong thời gian thoát hiện tại.

CDD là một chỉ số đo lường thời gian BTC vẫn chưa được sử dụng trước khi được giao dịch. Mỗi ngày mà nó vẫn chưa được tiêu hết, sẽ tích lũy một “ngày xu”. Khi đồng xu được giao dịch, những ngày tích lũy này sẽ bị phá hủy.

Việc đọc CDD cho biết có bao nhiêu ngày tiền xu bị phá hủy. Chỉ số cao cho thấy rằng các đồng tiền trước đây không hoạt động trong một khoảng thời gian đáng kể hiện đang được di chuyển. Điều này thường xảy ra trong thời gian tăng giá đáng kể và trong thời gian phục hồi sau khi giảm mạnh.

Sau khi đạt đến đỉnh BTC năm 2017 (mũi tên màu đen), CDD đã tăng vọt đáng kể nhiều lần. Đây là một dấu hiệu của các đồng tiền cũ thoát khỏi đợt tăng giá trên hầu hết các nhịp hồi. Theo nhận thức sâu sắc, điều đó có nghĩa là các đồng tiền cũ đang sử dụng những mức tăng đột biến này để thoát khỏi thị trường trước khi tiếp tục các cuộc điều chỉnh.

Trong giai đoạn này, CDD đã tăng vọt năm lần (vòng tròn đen), đạt giá trị từ 16,5 triệu đến 32,2 triệu.

Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra sau đỉnh cao năm 2021. Trong khi CDD đạt mức cao 19,3 triệu vào thời điểm giá cao nhất, chỉ số đã tăng trên 15 triệu chỉ hai lần trong đợt điều chỉnh, vào ngày 30/04 và ngày 24/05.

Do đó, không giống như trong đợt điều chỉnh năm 2017, các đồng tiền cũ không thoát ra trong quá trình bật lên của Bitcoin, mặc dù đã giảm đáng kể kể từ mức giá BTC cao nhất mọi thời đại tại 64.437 USD.

CDD nhị phân

CDD nhị phân là một chỉ số đo lường liệu một ngày cụ thể có số tiền xu trong ngày bị phá hủy cao hơn trung bình hay không. Chỉ số cho giá trị là một nếu CDD trong ngày cao hơn CDD trung bình. Ngược lại, cho giá trị bằng 0 nếu không.

Kể từ ngày 30/07, không có ngày nào có số ngày trên trung bình bị phá hủy, cho thấy rằng ngày càng ít tiền cũ hơn đang được giao dịch.

Ngoài ra, số liệu tương tự được đưa ra bởi chỉ báo số ngày tiền xu bị phá hủy trong 90 ngày, là tổng CDD luân phiên. Điều này cho thấy một giá trị tương đối thấp là 197,975. Đây là dưới ngưỡng thấp hơn 200.000.

Hơn nữa, kết quả này hoàn toàn trái ngược với những kết quả sau khi bắt đầu điều chỉnh BTC trong cả năm 2013 và 2017.

Cả hai lần, CDD trong 90 ngày đều tăng đáng kể, cho thấy đâu là đợt phục hồi đối với các đồng tiền cũ trước khi tiếp tục giảm. Năm 2013, đạt giá trị 580.000, trong khi thậm chí còn cao hơn lên 600.000 vào năm 2017 (mũi tên đen).

Do đó, hầu hết tất cả các phiên bản CDD đều hiển thị các kết quả khác với các cuộc tăng giá hồi phục trước khi bắt đầu điều chỉnh dài hạn. Một cách đọc tương tự cũng được thấy trong NUPL.