Fidelity Digital Assets, bộ phận nghiên cứu tập trung vào tiền mã hóa của nhà quản lý tài sản toàn cầu Fidelity vừa qua đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát phỏng vấn 1.100 nhà đầu tư trên toàn cầu.

Fidelity Digital Assets: 90% nhà đầu tư được khảo sát bị hấp dẫn bởi tiền mã hóa

Nghiên cứu đã khảo sát 408 nhà đầu tư Mỹ, 299 châu Á, 393 nhà đầu tư châu u về hành vi đầu tư và quan điểm của họ đối với các tài sản kỹ thuật số như tiền mã hóa. Trong số những người tham gia khảo sát, 312 là cố vấn tài chính và 302 là nhà đầu tư có giá trị ròng cao.

Theo báo cáo, 90% các nhà đầu tư được khảo sát nhận thấy tài sản kỹ thuật số cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là vì “tiềm năng tăng giá cao” của chúng. 8/10 người cũng cảm thấy tài sản kỹ thuật số có thể là một danh mục đầu tư.

Đối với những rào cản ngăn cản việc áp dụng rộng rãi tài sản kỹ thuật số, 54% nhà đầu tư nói rằng sự biến động giá đã tạo ra và 44% lưu ý rằng thiếu các nguyên tắc cơ bản để đánh giá giá trị thích hợp của chúng.

Nhìn chung, 52% nhà đầu tư được khảo sát cho biết họ đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, với các nhà đầu tư châu Á và châu u có nhiều khả năng để tiếp cận loại tài sản này hơn những nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Các điều kiện thị trường của năm 2020 sau đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới tài sản kỹ thuật số, theo báo cáo cũng đã gây áp lực cho các ngân hàng trung ương áp dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và thúc đẩy chính phủ liên bang quan tâm đến công nghệ blockchain.