Công ty bảo hiểm ô tô được niêm yết trên Nasdaq là Metromile đã mua 1 triệu USD Bitcoin. Cùng với kế hoạch trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên cho phép các chủ hợp đồng tùy chọn thanh toán bảo hiểm và nhận thanh toán cho các yêu cầu đủ điều kiện bằng Bitcoin hoặc đồng USD.

Công ty Metromile được niêm yết Nasdaq đầu tư 1 triệu USD vào Bitcoin

Vào ngày 10 tháng 8, công ty bảo hiểm Metromile Inc., vừa tiết lộ việc mua Bitcoin của mình trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Metromile là một nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số và công ty bảo hiểm ô tô. Tài liệu được ghi rõ với nội dung như sau:

Vào tháng 6 năm 2021, công ty đã mua và nhận được 1 triệu USD Bitcoin. Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, công ty đã ghi nhận 0,1 triệu USD tổn thất do BTC.

Metromile đã thông báo vào tháng 5 rằng công ty sẽ sớm cho phép các chủ hợp đồng tùy chọn thanh toán bảo hiểm và nhận thanh toán cho các yêu cầu bảo hiểm đủ điều kiện thông qua hình thức được chấp thuận bằng Bitcoin hoặc đồng USD. Mục tiêu của Metromile là công ty bảo hiểm đầu tiên chấp nhận phí bảo hiểm và yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa.

Trong một bức thư gửi cổ đông vào quý 1 năm 2021, công ty cho biết:

Khi việc áp dụng tiền mã hóa phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, khả năng sẽ làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng việc cho phép thanh toán bằng tiền mã hóa hoàn toàn phù hợp với cam kết của chúng tôi về đổi mới, công bằng và thúc đẩy khả năng phục hồi tài chính .

Việc Metromile bắt đầu bước gia nhập vào Bitcoin đã bổ sung thêm danh sách ngày càng tăng các ông lớn đã mua BTC cho kho bạc công ty của họ, bao gồm Microstrategy, Tesla và Square.