Các quỹ Bitcoin ETF mới đã bắt đầu giao dịch ở Brazil và Dubai. Đây đều là những thành tựu ETF đầu tiên ở các khu vực tương ứng.

etf-bitcoin-canada

Brazil và Dubai đều đã ra mắt quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ETF đầu tiên của họ vào ngày hôm nay. Tại Brazil, quỹ Bitcoin ETF QBTC11 của QR Capital, được các cơ quan quản lý phê duyệt vào tháng 3, bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Brazil (B3). Và đây chính là Bitcoin ETF Nam Mỹ đầu tiên được phê duyệt tại Brazil.

Quỹ Bitcoin ETF của Dubai do 3iQ đứng đầu, có khoảng 1,5 tỷ USD tài sản đang được quản lý. Giám đốc điều hành của quỹ là ông Fred Pye, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu ETF phổ biến, quy mô của quỹ sẽ được tăng lên.

ETF là một công cụ đầu tư cho phép mọi người mua cổ phiếu đại diện cho một tài sản. Đây có thể là bất kỳ thứ gì từ bất động sản, ngoại tệ hoặc Bitcoin. ETF tiền mã hóa phổ biến vì các nhà đầu tư chỉ cần mua cổ phiếu theo dõi giá của tài sản và không phải lo lắng về việc sở hữu ví tiền mã hóa và việc lưu trữ tài sản đó một cách an toàn.

Song, việc Bitcoin ETF chính thức được mở cửa tại Brazil và Dubai càng làm thúc đẩy các nhà đầu tư hy vọng rằng SEC có khả năng phê duyệt một quỹ Bitcoin ETF trong năm 2021, phần nào giúp cho cục diện toàn cảnh sẽ thay đổi.

SEC đã nhiều lần từ chối các đơn đăng ký Bitcoin ETF do lo ngại thao túng thị trường. Hiện có chín Bitcoin ETF đang chờ SEC xem xét, mặc dù Ủy ban cho đến nay đã trì hoãn phán quyết đối với một số ETF trong danh sách đó.