Substack, nền tảng cho phép người dùng kiếm tiền từ nội dung đăng tải, thông báo sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Lựa chọn này ban đầu sẽ chỉ được cung cấp đến một nhóm “tác giả về tiền mã hóa nhất định”. Tuy nhiên, Substack cho biết sẽ nghiên cứu mở rộng cho tất cả người dùng tùy thuộc vào phản hồi và nhu cầu. Substack là nền tảng ưa chuộng của Willy Woo và Dan Held, hai trong số những nhà nghiên cứu tiền mã hóa nổi tiếng.

Để có thể chấp nhận thanh toán Bitcoin, Substack đã hợp tác với OpenNode, một đơn vị chuyên xử lý thanh toán tiền mã hóa. Đại diện của Substack cho biết:

“Chúng tôi rất hào hứng với lựa chọn thanh toán mới này, dù nó chỉ được triển khai ở quy mô nhỏ. Thanh toán Bitcoin diễn ra nhanh, tiện lợi và an toàn, với phí thấp. Chúng tôi sẽ sử dụng Lightning Network để phục vụ giao dịch, giúp tốc độ thanh toán còn nhanh hơn cả thẻ tín dụng.”

Được thành lập vào năm 2017, Substack là một nền tảng cho phép người dùng đăng tải nội dung văn bản và kiếm tiền từ đó. Substack cho biết hiện công ty đang có đến 500.000 người dùng đăng ký và trả tiền sử dụng dịch vụ.