Mã APK phiên bản Google Photos 5.4.1 đã hé lộ thông tin người dùng smartphone Pixel tương lai vẫn có quyền truy cập vào bộ nhớ không giới hạn, dù chất lượng hình ảnh giảm một chút.

1234

Người dùng Pixel tương lai vẫn sẽ có lựa chọn lưu trữ Google Photos không giới hạn

Theo Android Authority, sao lưu hình ảnh không giới hạn trên Google Photos sẽ kết thúc từ ngày 1.6. Thay đổi có nghĩa là dung lượng lưu trữ hình ảnh sẽ được tính vào 15 GB lưu trữ đám mây miễn phí bất kể chất lượng người dùng chọn sao lưu là gì. Đây thực sự không phải là vấn đề đối với người dùng Pixel hiện tại vì họ nhận được bản sao lưu không giới hạn suốt đời. Nhưng với người dùng Pixel tương lai sẽ thay đổi một chút.

Với việc người dùng Pixel hiện nhận được các bản sao lưu chất lượng cao trọn đời cho thấy đây có thể là một cài đặt chất lượng cao đã được đổi thương hiệu. Tuy nhiên, mô tả trong chuỗi mã của ứng dụng rất thú vị khi nó cho thấy có khả năng lớp Storage Saver sẽ nén chất lượng hình ảnh hơn nữa.

Mã APK cũng gợi ý Pixel trong tương lai có thể tiếp tục nhận được bộ nhớ hình ảnh không giới hạn ở một số dung lượng. Mặc dù vậy điều này sẽ không đến với người dùng không phải Pixel. Họ vẫn sẽ phải đăng ký thuê bao gói Google One nếu sử dụng hết 15 GB bộ nhớ đám mây miễn phí của mình. Người dùng cũng có thể sử dụng một số giải pháp thay thế cho Google Photos.