New York Digital Investment Group cũng ước tính hoạt động khai thác Bitcoin sẽ không chiếm hơn 0,4% lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu trong thập kỷ tới.

Khai thác Bitcoin ước tính sẽ chiếm 0,9% lượng khí thải carbon toàn cầu năm 2030

New York Digital Investment Group (NYDIG) đã làm một nghiên cứu mới dự đoán rằng mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin sẽ duy trì dưới 0,5% tổng số điện tiêu thụ trên toàn cầu trong thập kỷ tới.

NYDIG đã cho xuất bản tài liệu nghiên cứu ‘Bitcoin Net Zero‘ vào tháng này và nhận thấy rằng mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon của Bitcoin sẽ không tăng vọt trong những năm tới, ngay cả khi giá Bitcoin trong giai đoạn tăng.

Nghiên cứu do đối tác của Castle Island Ventures là Nic Carter và người sáng lập NYDIG Ross Stevens thực hiện, bàn về về mức độ phát thải carbon của mạng lưới có thể thay đổi như thế nào trong tương lai tùy thuộc vào sự biến động về giá của Bitcoin, độ khó khai thác và mức tiêu thụ năng lượng.

Triển vọng tích cực nhất của nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng khí thải của Bitcoin sẽ vẫn chiếm một phần nhỏ trong tổng số toàn cầu ngay cả khi giá BTC tăng cao vào năm 2030, kết luận:

“Ngay cả trong kịch bản mạnh mẽ, giá cao nhất của chúng tôi, trong đó Bitcoin đạt 10 nghìn tỷ USD vào năm 2030, lượng khí thải của nó chỉ chiếm 0,9% tổng lượng phát thải của thế giới và năng lượng tiêu hao của nó chỉ là 0,4% tổng lượng toàn cầu.”

Báo cáo dự đoán sự tăng trưởng trong tương lai của hoạt động khai thác Bitcoin dựa trên dữ liệu từ năm 2020. Các nhà nghiên cứu đã tính toán mức tiêu thụ điện lịch sử của những máy khai thác Bitcoin như một hàm của tỷ lệ băm mạng và hiệu suất máy.

Vào năm 2020, các tác giả phát hiện ra rằng Bitcoin tiêu thụ 62 terawatt-giờ (TWh) điện và tạo ra 33 triệu tấn khí thải carbon dioxide, chỉ chiếm 0,04% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu và 0,1% lượng khí thải carbon toàn cầu.

Các tác giả khẳng định chất thải carbon liên quan đến khai thác Bitcoin là “không đáng kể về mặt toàn cầu” trong năm 2020.

Thời điểm hiện tại, khai thác BTC sử dụng 101 TWh mỗi năm, tương đương 0,45% điện năng toàn cầu. Theo Đại học Cambridge, mạng lưới Bitcoin tiêu thụ nhiều năng lượng hơn toàn bộ đất nước Philippines.

Tuy nhiên, phát hiện ra rằng Bitcoin tiêu thụ tổng số điện ít hơn so với tất cả các tủ lạnh ở Hoa Kỳ cộng lại và chỉ 4,6% tổng năng lượng được sử dụng cho máy lạnh trên toàn thế giới.

Báo cáo cũng kết luận rằng triển vọng khai thác Bitcoinkhử cacbon” trong tương lai có thể mang lại một tiềm năng đáng kể:

“Về lâu dài, cường độ phát thải carbon của Bitcoin (và cùng với đó là lượng phát thải carbon tuyệt đối của Bitcoin) sẽ giảm xuống, khi sự phát triển của năng lượng tái tạo tiếp tục và các quốc gia cố gắng khử carbon trong lưới điện của họ.”