Keysight vừa công bố phần mềm đánh giá bảo mật IoT Security Assessement mới, cho phép các nhà sản xuất chip và thiết bị IoT có thể thực hiện các đánh giá an ninh mạng toàn diện được tự động hóa.

Keysight vừa ra mắt phần mềm đánh giá bảo mật IoT – IoT Security Assessment, để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong bất cứ cấu trúc kết nối nào của mạng. Phần mềm này tự động kiểm thử toàn diện để nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng bảo mật đã biết và chưa biết.

Keysight công bố phần mềm kiểm thử đánh giá bảo mật IoT  - ảnh 1

Các bài đánh giá bảo mật IoT bao gồm các công cụ và kỹ thuật tấn công bảo mật mạng vào các giao diện vô tuyến như Wi-Fi, Bluetooth và Bluetooth công suất thấp (BLE) để kiểm thử các lỗ hổng bảo mật đã biết cũng như phát hiện các lỗ hổng mới.

Các tổ chức phát triển sản phẩm có thể dễ dàng tích hợp giải pháp này của Keysight vào quy trình phát triển của họ thông qua API duy nhất để kiểm soát và báo cáo. Các tổ chức triển khai thiết bị IoT có thể khai thác phần mềm này để xác nhận hợp chuẩn các thiết bị IoT trước khi cung cấp cho người dùng cuối và khi có quan ngại về các lỗ hổng bảo mật mới.