Google đã ra mắt một nền tảng máy học mới có tên Vertex AI tại sự kiện công nghệ Google I/O 2021.

Theo TechCrunch, Vertex AI là nền tảng học máy được quản lý mới nhằm giúp các nhà phát triển triển khai và duy trì các mô hình AI của họ dễ dàng hơn. Có vẻ đây là một thông báo kỳ lạ tại I/O vì hội nghị này có xu hướng tập trung vào các nhà phát triển web và thiết bị di động, theo truyền thống không giới thiệu nhiều tin tức về Google Cloud, nhưng việc Google quyết định công bố Vertex cho thấy tầm quan trọng của nó.

Sự ra mắt của Vertex là kết quả của quá trình xem xét kỹ lưỡng của nhóm Google Cloud. Theo ông Wiley, tổng giám đốc của dịch vụ SageMaker AI của AWS từ năm 2016 đến 2018 trước khi đến với Google vào năm 2019, Google có thể làm cho máy học hoạt động và mang lại sự chuyển đổi rõ rệt thế nào.

12345

Vertex được hiểu là một nền tảng linh hoạt cho phép các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu ở các cấp độ kỹ năng nhanh chóng đào tạo các mô hình. Google cho biết, cần ít hơn khoảng 80% dòng mã để đào tạo một mô hình so với một số đối thủ cạnh tranh và sau đó giúp họ quản lý toàn bộ vòng đời của những mô hình này.

Dịch vụ này cũng được tích hợp với Vizier, trình tối ưu hóa AI của Google có thể tự động điều chỉnh các siêu tham số trong các mô hình máy học. Điều này làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để điều chỉnh một mô hình và cho phép các kỹ sư chạy nhiều thử nghiệm hơn và làm như vậy nhanh hơn.

Vertex cũng cung cấp “Feature Store” giúp người dùng phục vụ, chia sẻ và sử dụng lại các tính năng máy học và Vertex Experiments để giúp họ đẩy nhanh việc triển khai các mô hình của mình vào sản xuất.