Nhóm G7 đã nhắc lại những bình luận trước đây về stablecoin và sự phản đối với những bình luận không phù hợp “các yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát có liên quan.”

G7-chess-810x524-1

G7 thảo luận về stablecoin, CBDC tại cuộc họp mới đây nhất

Các bình luận này đã được đưa vào một thông cáo ngày 05/06 được công bố sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và quan chức ngân hàng trung ương G7 ở London.

Stablecoin và tài sản kỹ thuật số nói chung đã nằm trong tầm ngắm của G7 trong vài năm. Vào cuối năm 2019, G7 đã công bố một báo cáo về stablecoin, tuyên bố rằng stablecoin mang lại cả lợi ích tiềm năng cũng như rủi ro về quy định, pháp lý và an ninh mạng. Ở quy mô toàn cầu, stablecoin có thể gây ra rủi ro về chính sách tiền tệ và ổn định tài chính, theo G7.

“Những rủi ro này, có tính chất hệ thống, cần được theo dõi cẩn thận và nghiên cứu thêm.”

Các nhà quan sát về các phong trào của G7 đã diễn giải chúng để chỉ các dự án như Diem, trước đây gọi là Libra, được khởi động bởi gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook và ra mắt trước sự chỉ trích rộng rãi của các cơ quan quản lý trên thế giới.

Thông cáo ngày 05/06 chỉ ra rằng quan điểm của G7 về vấn đề này không thay đổi nhiều theo thời gian.

Như G7 đã lưu ý:

“Chúng tôi nhắc lại rằng không có dự án stablecoin toàn cầu nào nên bắt đầu hoạt động cho đến khi nó giải quyết đầy đủ các yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát liên quan thông qua thiết kế phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành. Chúng tôi cam kết hợp tác quốc tế để đảm bảo các tiêu chuẩn chung, bao gồm cả việc hỗ trợ thiết lập tiêu chuẩn quốc tế các cơ quan trong việc xem xét các tiêu chuẩn quy định hiện có và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết bất kỳ khoảng trống nào đã xác định. Chúng tôi hỗ trợ công việc liên tục của FSB trong việc xem xét các thách thức về quy định, giám sát và giám sát đối với việc thực hiện các Khuyến nghị cấp cao về các thỏa thuận stablecoin toàn cầu.”

Công việc của G7

Thông cáo cũng lưu ý về mối quan tâm chung của G7 đối với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), vốn đang được một số ngân hàng trung ương trên thế giới khám phá để triển khai tiềm năng. Quan trọng nhất trong số đó là Trung Quốc, quốc gia đã tiến hành một loạt các thử nghiệm công khai ở một loạt các thành phố của nước này. Trong khi những người ủng hộ CBDC nói rằng chúng có thể đóng vai trò như những bổ sung có lợi cho tiền mặt, thì những người chỉ trích cho rằng CBDC mở ra cánh cửa để giám sát tài chính rộng rãi hơn.

Theo thông cáo, các ngân hàng trung ương G7 đã và đang tìm hiểu các cơ hội, thách thức cũng như các tác động ổn định tài chính và tiền tệ của Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) và họ cam kết làm việc cùng nhau, với tư cách là các Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương, trong phạm vi tương ứng với các nhiệm vụ, về các hàm ý chính sách công rộng lớn hơn của đối tác.

Không giống như các tuyên bố trước đây của G7 về vấn đề này, thông cáo này thể hiện đáng chú ý một loạt các ưu tiên thiết kế cho các loại tiền kỹ thuật số như vậy. Một biểu thức chính thức hơn về những điều này sẽ được phát hành vào cuối năm nay, theo nhóm.

“Các CBDC phải linh hoạt và tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ đổi mới, cạnh tranh, hòa nhập và có thể tăng cường thanh toán xuyên biên giới; họ phải hoạt động trong khuôn khổ quyền riêng tư phù hợp và giảm thiểu tác động lan tỏa. Chúng tôi sẽ làm việc theo các nguyên tắc chung và công bố kết luận vào cuối năm.”