Banco Central de Reserva của El Salvador đã phát hành hai tài liệu hướng dẫn chi tiết cách các ngân hàng nên giao dịch với Bitcoin.

Dự thảo quy định ngân hàng về Bitcoin của El Salvador được phát hành

Ngân hàng trung ương của El Salvador, Banco Central de Reserva (BCR), đã công bố dự thảo quy định về cách các ngân hàng nên xử lý Bitcoin.

Hai tài liệu đã được phát hành để tham khảo ý kiến ​​vào ngày 17/08 hướng dẫn các ngân hàng và tổ chức tài chính cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến Bitcoin cho khách hàng của họ.

Đầu tiên, có tiêu đề “Nguyên tắc cấp phép hoạt động của nền tảng ví kỹ thuật số cho Bitcoin và USD” (bằng tiếng Tây Ban Nha), xác định BTC là đấu thầu hợp pháp theo Luật Bitcoin được soạn thảo gần đây đã được cơ quan lập pháp El Salvador thông qua vào ngày 09/06 và sẽ xem quốc gia này chính thức áp dụng tài sản kỹ thuật số vào ngày 07/09.

Tài liệu thứ hai có tiêu đề “Tiêu chuẩn kỹ thuật để tạo thuận lợi cho việc áp dụng Luật Bitcoin” là một phiên bản dài hơn và chi tiết hơn của tài liệu đầu tiên.

Các tổ chức tài chính phải đăng ký với ngân hàng trung ương để cung cấp ví kỹ thuật số, hướng dẫn đã nêu. Ứng dụng phải nêu chi tiết loại sản phẩm đang được cung cấp và bao gồm chi tiết thị trường mục tiêu, đánh giá rủi ro, phí cho khách hàng, điều khoản giáo dục cho khách hàng và thủ tục khiếu nại.

KYC sẽ được yêu cầu đối với tất cả khách hàng mặc dù không rõ liệu thẻ ID quốc gia, được sử dụng cho các tài khoản ngân hàng cơ bản. Các quy trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ như giám sát và phân tích giao dịch cũng sẽ được áp dụng.

Khả năng chuyển đổi Bitcoin sang USD hai chiều phải được cung cấp và ngân hàng được phép tính phí. Theo một bản dịch được tổ chức bởi tác giả David Gerard của Attack of the 50 Foot Blockchain:

“Nền tảng điện tử được sử dụng bởi các quản trị viên ví kỹ thuật số phải cho phép Ngân hàng Trung ương truy cập trong thời gian thực vào tất cả thông tin liên quan đến các hoạt động được thực hiện, cũng như thông tin mà khách hàng yêu cầu.”

Tất cả Bitcoin do các ngân hàng và công ty nắm giữ phải được hỗ trợ hoàn toàn chứ không phải dự trữ theo phân đoạn. USD sẽ được giữ tại ngân hàng trung ương trong khi BTC được giữ với người giám sát, các dịch vụ có thể được ký hợp đồng.

Điều 29 của tài liệu thứ hai yêu cầu ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cảnh báo khách hàng rằng Bitcoin rất dễ bay hơi, không thể đảo ngược các giao dịch và nếu họ mất khóa cá nhân (private key), thì họ sẽ mất BTC.

Không có quy định nào về tiêu chuẩn kế toán hoặc tỷ giá hối đoái tiêu chuẩn của chính phủ để chuyển đổi Bitcoin thành tiền pháp định và ngược lại.

Vào ngày 16/08, cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ Fitch Ratings tuyên bố rằng kế hoạch thông qua BTC có thể sẽ là một khoản tín dụng tiêu cực đối với các công ty bảo hiểm địa phương do những lo ngại về rủi ro và biến động.