Sau 2 lần điều chỉnh, Trung ương quyết định giảm số lượng giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM từ 15 người xuống còn 13 người.

65
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM báo cáo sáng 17.4.

Sáng 17.4, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho biết hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người (trong đó có 16 người tự ứng cử). Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với 50 ứng cử viên còn lại, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác có 39 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%.

Đối với 11 người có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% có 6 người đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 10%, 3 người có tỷ lệ tín nhiệm từ 10% đến dưới 20% và 2 người đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 20% đến dưới 30%.

Theo quy định, 11 người có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% sẽ không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ngày hôm qua (16.4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM; theo đó, số đại biểu do TP.HCM giới thiệu là 17 người, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 13 người.

Như vậy, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM do Trung ương giới thiệu giảm dần, từ 15 người xuống còn 13 người.

TP.HCM có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu ra 3 người nên phải đảm bảo số lượng ứng cử viên là 50 người.

Theo khoản 4, Điều 25 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư để cử tri bầu. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người.