Người mắc Covid-19 được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí và bệnh viện không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc Covid-19 ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị Covid-19.

Bệnh viện tư không được thu thêm chi phí điều trị bệnh Covid-19 của người bệnh /// Ngọc Dương

Bệnh viện tư không được thu thêm chi phí điều trị bệnh Covid-19 của người bệnh

Ngày 27.9, Sở Y tế TP.HCM có gửi văn bản đến giám đốc các cơ sở y tế ngoài công lập hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị Covid-19.

Trước đó, ngày 23.9, Sở Y tế đã có văn bản trình UBND TP.HCM xem xét thông qua cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19. Trong thời gian chờ văn bản quyết định của các cơ quan cấp trên có thẩm quyền, Sở Y tế ban hành văn bản cơ chế tài chính này là hướng dẫn tạm thời cho các cơ sở y tế tư nhân.

Theo Sở Y tế, nhân viên của các cơ sở y tế tư nhân được hưởng các chế độ phụ cấp chống dịch và chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tư nhân lập dự toán để được tạm ứng kinh phí.

Về chi phí khám chữa bệnh

Đối với bệnh Covid-19, ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc (trừ thuốc Remdesivir 100 mg, Molnupiravir 400 mg đã được Sở Y tế cấp), máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh.

Đối với bệnh khác, người có thẻ BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT (nếu có), người bệnh phải tự chi trả theo quy định.

Người không có thẻ BHYT tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chi phí liên quan đến điều trị Covid-19 sẽ được Sở Y tế tạm thanh toán cho cơ sở y tế tư nhân các chi phí, bao gồm cách ly y tế (tiền ăn 80.000 đồng/người bệnh/ngày; sinh hoạt 40.000 đồng/người bệnh/ngày).

Trường hợp người bệnh điều trị Covid-19 tại cơ sở y tế tư nhân tử vong (nếu có), ngân sách nhà nước chi trả các chi phí mai táng tương tự như các bệnh viện công lập hiện nay là theo chi phí thực tế phát sinh nhưng không quá 17 triệu đồng/ca.

Không được từ chối hoặc yêu cầu người nhiễm Covid-19 ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tổ chức khám chữa bệnh cho người mắc Covid-19 theo đúng quý định.

Ngoài ra, cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân phải đảm bảo quyền lợi cho người mắc Covid-19 khi khám chữa bệnh tại cơ sở. Cụ thể, không từ chối hoặc yêu cầu người mắc Covid-19 ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí (như yêu cầu người bệnh không sử dụng ngân sách, thẻ BHYT…); và không được thu thêm chi phí điều trị bệnh Covid-19 của người bệnh.

Các chi phí khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách (tiền phòng, tiền ăn, các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh…) được thu theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện với người bệnh, nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế.

Và các cơ sở khám chữa bệnh tư phải công khai giá dịch vụ KCB, thuốc, vật tư y tế, giá của các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu. Thông báo cho người mắc Covid-19 các khoản được ngân sách, quỹ BHYT thanh toán và phần chi phí người bệnh phải đóng.