Thẻ: xuất khẩu

Thanh tra việc DN xuất khẩu lao động thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài

Thanh tra việc DN xuất khẩu lao động thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài

Ngày đăng: 29 - 03 - 2021

Bộ LĐ-TB-XH sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thanh tra toàn diện việc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài. Ngày 26.3, Bộ LĐ-TB-XH cho biết việc thanh tra được quyết định sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận số […]