Bộ LĐ-TB-XH sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thanh tra toàn diện việc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài.

Ngày 26.3, Bộ LĐ-TB-XH cho biết việc thanh tra được quyết định sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận số 2112/KL-TTCP thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo kế hoạch thực hiện các kiến nghị trong kết luận của TTCP, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

ư6

Những DN không đáp ứng điều kiện hoạt động hoặc có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này sẽ bị thu hồi giấy phép hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB-XH sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thanh tra toàn diện việc các DN xuất khẩu lao động thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài.