Thẻ: học bổng

Úc cấp học bổng khóa học phục hồi sau Covid-19 cho ứng viên Việt Nam

Úc cấp học bổng khóa học phục hồi sau Covid-19 cho ứng viên Việt Nam

Ngày đăng: 30 - 03 - 2021

Học bổng Chính phủ Úc đang tiếp nhận hồ sơ dành cho ứng viên Việt Nam ở các lĩnh vực như giáo dục, bình đẳng giới, giao thông…,  trong đó có khóa học phục hồi sau Covid-19. Học viên nhận học bổng của Chính phủ Úc WEBSITE HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ÚC TẠI VIỆT NAM […]