Học bổng Chính phủ Úc đang tiếp nhận hồ sơ dành cho ứng viên Việt Nam ở các lĩnh vực như giáo dục, bình đẳng giới, giao thông…,  trong đó có khóa học phục hồi sau Covid-19.

n
Học viên nhận học bổng của Chính phủ Úc
WEBSITE HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ÚC TẠI VIỆT NAM

Nhiều lĩnh vực ưu tiên

Trang web chính thức về Học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam thông báo về việc đang tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30.4.2021, dành cho các ứng viên có nhu cầu học thạc sĩ ở Úc với thời gian nhập học năm 2022.

Theo đó, các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam như quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo); cơ sở hạ tầng và giao thông (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics); nước và vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nước, an ninh nước, quản lý hạn hán, ô nhiễm biển).

Đặc biệt, giáo dục (quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp), y tế (bao gồm nghiên cứu, tăng cường hệ thống y tế, và các khóa học phục vụ cho việc phục hồi sau Covid-19 của Việt Nam) cũng là 2 lĩnh vực mà chính phủ Úc ưu tiên cấp học bổng cho ứng viên Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các lĩnh vực đổi mới sáng tạo (chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa), bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ), nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khoa học nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản), ổn định khu vực và nhân quyền (an ninh mạng, quản lý công và tội phạm học, luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, an ninh biển và bền vững biển, luật quốc tế về biển), khuyết tật (bao gồm công tác xã hội, giáo dục đặc biệt), biến đổi khí hậu (bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai) và ăng lượng (bao gồm an ninh năng lượng, quy hoạch năng lượng, cải cách lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo)

Các điều kiện cụ thể

Ứng viên tham gia học bổng có thể đến từ các cơ quan trung ương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh và huyện, cơ quan cấp thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường ĐH, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ Việt Nam tổ chức phi chính phủ quốc tế…

Ứng viên phải đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương).

Ngoài ra, ứng viên Việt Nam còn phải đáp ứng những điều kiện sau: Phải có bằng ĐH chính quy, có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành học tại Việt Nam tính đến ngày 30.4.2021 (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn) và không xin học bằng thạc sĩ thứ hai.

Trong quy trình xét tuyển, các ứng viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau năng lực học tập, tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ giữa Việt Nam – Úc, năng lực chuyên môn, tố chất lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.

Ứng viên tham gia học bổng tìm hiểu thêm thông tin tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/, nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au/ trước ngày 30.4, kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.2021.