Những người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của hãng Johnson & Johnson có lẽ được lợi hơn nếu tiêm nhắc bằng các vắc xin của Hãng Pfizer hoặc Moderna, theo Reuters dẫn các kết quả sơ bộ tại Mỹ.

Johnson & Johnson gặp bất lợi trong cuộc đua tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 - ảnh 1

Do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ, cuộc nghiên cứu được kỳ vọng có thể cung cấp thông tin về khả năng tiêm trộn vắc xin phòng Covid-19, vốn trước đây chưa được phê duyệt tại Mỹ.

Nghiên cứu có sự tham gia của 458 người trưởng thành được tiêm đủ một trong 3 vắc xin được Mỹ phê chuẩn là Pfizer, Moderna hoặc J&J sau ít nhất 12 tuần, chia thành 3 nhóm chính.

Kế đến, mỗi nhóm chính tiếp tục được chia thành 3 nhóm phụ, lần lượt được tiêm nhắc bằng một trong 3 loại vắc xin trên. Mỗi nhóm nhỏ có khoảng 50 người, tổng cộng 9 nhóm.

Sau 15 ngày kể từ thời điểm tiêm mũi 3, các nhà nghiên cứu phân tích hàm lượng kháng thể ở người tham gia.

Kết quả cho thấy, ở nhóm người ban đầu được tiêm J&J, hàm lượng kháng thể tăng cao gấp 4 lần nếu được tiêm nhắc bằng vắc xin J&J, gấp 35 lần ở mũi tăng cường Pfizer và 76 lần nếu mũi 3 là Moderna.

Đồng thời, mức kháng thể ở người ban đầu tiêm mũi Moderna cao hơn hẳn nếu được tiêm nhắc, không phân biệt vắc xin, so với nhóm tiêm Pfizer hoặc J&J, theo báo cáo.

Cuộc nghiên cứu trên vẫn chưa được bình duyệt và vấp một số hạn chế, bao gồm quy mô thấp.Bên cạnh đó, chưa thấy dấu hiệu xảy ra quan ngại về an toàn ở những người tiêm nhắc.