Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo có 74 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 2/2021.

13
Có 74 cổ phiếu không được vay margin trên sàn HOSE

Trong danh sách HOSE công bố, đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ (margin) đều là chứng khoán thuộc diện kiểm soát, cảnh báo hoặc thời gian niêm yết dưới 6 tháng hoặc bị tạm ngừng giao dịch. Nhưng có những công ty cũng bị đưa vào danh sách này do báo cáo kiểm toán mà kế toán viên không chấp nhận toàn bộ…

Cụ thể, 14 cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm AAT, ADG, BKG, FUEMAV30, LPB, MIG, MSB, OCB, SSB, SVD, TDP, TNH, VCA, VIB. Có 12 mã thuộc diện kiểm soát gồm CIG, DTL, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, PXT, RIC, TTF và 33 cổ phiếu thuộc diện cảnh báo như DXG, HAG, TDH, YEG, HNG, DLG… Đồng thời có 2 mã thuộc diện tạm ngừng giao dịch là ATG, CLG.

Bên cạnh đó, cổ phiếu BVH do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Tương tự, còn HU1 và HU3 cũng có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Riêng CRE do vi phạm pháp luật thuế nên cũng không được phép cho vay margin. Còn lại có 8 cổ phiếu do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là con số âm là HVN, FDC, LGL, SJF, STG, TNT, TTE, UDC.

Mặc dù có nhiều cổ phiếu đang trong diện bị cảnh báo, thua lỗ nhưng giá từ đầu năm đến nay vẫn tăng mạnh. Chẳng hạn mã DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh bị đưa vào cảnh báo từ cuối tháng 3 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cuối năm 2020 bị lỗ. Nhưng DXG cũng tăng từ dưới 16.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm nay lên 24.200 đồng/cổ phiếu, tăng 66%. Tương tự, TTF của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành bị đưa vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5.2019 đến nay vì thua lỗ lũy kế hàng ngàn tỉ đồng. Nhưng TTF cũng đi lên từ giá 6.150 đồng/cổ phiếu lên 7.910 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 77%…