Phát biểu trước Quốc hội và với đồng bào cử tri cả nước, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới những thành tựu của Chính phủ tiền nhiệm và đưa ra 5 ưu tiên.

25
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 5.4, ông Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức sau khi ông được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin của Thanh Niên, theo kết quả bỏ phiếu kín, trong số 473 phiếu hợp lệ (3 phiếu không hợp lệ), có 37 đại biểu không đồng ý, 436 đại biểu đồng ý ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng.

Phát biểu trước Quốc hội (QH) và với đồng bào cử tri cả nước, ông Chính nhấn mạnh tới những thành tựu của Chính phủ tiền nhiệm và đưa ra 5 ưu tiên của tân Thủ tướng Chính phủ cũng như nhắc đến vai trò kiểm soát quyền lực của nhân dân…

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới việc tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Ông Phạm Minh Chính (63 tuổi), quê Thanh Hóa, là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp tại Romania năm 1984, có bằng tiến sĩ luật và được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2010.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Phạm Minh Chính là nghiên cứu viên trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật và môi trường và từng xuất bản các công trình nghiên cứu về tài chính, kinh tế, khoa học công nghệ và môi trường của cá nhân cũng như cùng các tác giả khác vào các năm 2008, 2009 và 2010.
Trước khi được bầu làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Trước khi giữ chức Trưởng ban Tổ chức T.Ư, ông Phạm Minh Chính là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2011. Trước đó, ông Chính là Thứ trưởng Bộ Công an, mang quân hàm trung tướng. Ông đã tạo ra những đột phá quan trọng khi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng như làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng các cơ chế, giải pháp mạnh mẽ hơn.

Ba là quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; chủ động phòng chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Bốn là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Năm là xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển KT-XH; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, GD-ĐT, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chính phủ và Thủ tướng tiền nhiệm đã khơi dậy ý chí sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Mong Thủ tướng quan tâm đầu tư cho ĐBSCL

Mong Thủ tướng tiếp tục thực hiện, duy trì Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông… Đây đều là vấn đề rất hệ trọng đối với đại biểu và cả người dân vùng ĐBSCL. Hiện đã có tiền đề tạo đà hết sức phấn khởi nhưng đầu tư còn chưa tương xứng nên cần quyết tâm hơn.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp; là cơ quan chấp hành của QH, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Ông Phạm Minh Chính cũng đánh giá Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính cũng nhắc đến việc tiếp tục đổi mới. “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”, ông Chính nói.

Nguyện sẽ mang hết sức mình

Tân Thủ tướng cam kết với trọng trách mới được giao, “tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc”.

Thủ tướng cảm ơn QH đã tín nhiệm, đồng thời ông cũng bày tỏ trân trọng những bậc tiền bối cũng như các Thủ tướng tiền nhiệm. Về cá nhân người tiền nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ, “những người đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Chính phủ thời gian qua và sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đối với bản thân tôi”.

Kỳ vọng Thủ tướng đột phá trong điều hành Chính phủ

Với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng tôi tin tưởng ở sự nỗ lực, quyết tâm của ông khi trải qua nhiều cương vị. Trên cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Đặc biệt, trong điều hành sẽ có những điểm mới, điểm đột phá để đưa đất nước ta thực hiện khát vọng trở thành nước Việt Nam hùng cường trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên)

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Ngày 5.4, nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng. Trong đó có Thư mừng và gọi điện chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thounglun Sisolith; điện mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thư mừng và gọi điện chúc mừng của Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; điện chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; điện mừng của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide; điện chúc mừng của Tổng thống Ý Sergio Matterella.

* Cùng ngày, nhân dịp ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện mừng. Trong đó có thư mừng của Thủ tướng CHDCND Lào Phankham Viphavanh; điện chúc mừng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; Thư mừng của Thủ tướng Campuchia Hun Sen; điện mừng của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

TTXVN