Thẻ: Windows10

BootCamp trên macOS thêm hỗ trợ cử chỉ Windows Precision Touchpad

BootCamp trên macOS thêm hỗ trợ cử chỉ Windows Precision Touchpad

Ngày đăng: 14 - 06 - 2021

Apple cuối cùng cũng bổ sung hỗ trợ cho trình điều khiển Microsoft Precision Touchpad vào BootCamp để chạy Windows 10 trên macOS. BootCamp 6.1.15 sẽ mang đến khả năng hỗ trợ Precision Touchpad từ chính Apple Theo Neowin, điều này mang đến một giải pháp gốc để sử dụng các cử chỉ dành riêng cho […]