Thẻ: ứng dụng mạng

Facebook đóng quảng cáo của Signal vì sợ lộ thông tin theo dõi người dùng

Facebook đóng quảng cáo của Signal vì sợ lộ thông tin theo dõi người dùng

Ngày đăng: 05 - 05 - 2021

Signal đã bị Facebook cấm một loạt quảng cáo vì chúng đã hiển thị quá nhiều trên Instagram với nội dung tiết lộ việc theo dõi người dùng. Các quảng cáo của Signal bị cấm vì Facebook lo ngại tiết lộ theo dõi Facebook đã cấm ứng dụng nhắn tin Signal chạy quảng cáo trên […]