Thẻ: tham nhũng

Không được biến Quốc hội thành phòng kín để chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực

Không được biến Quốc hội thành phòng kín để chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực

Ngày đăng: 30 - 03 - 2021

Quốc hội không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là trung tâm dân chủ và đoàn kết…Không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân; không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích, chia chác quyền lực… Đại biểu Nguyễn Mai Bộ đã nhiều lần […]