Thẻ: SQL

Lệnh DROP DATABASE trong SQL “6”

Lệnh DROP DATABASE trong SQL “6”

Ngày đăng: 03 - 06 - 2021

Câu lệnh SQL DROP DATABASE được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu hiện có trong SQL. Cú pháp của lệnh DROP DATABASE trong SQL DROP DATABASE ten_co_so_du_lieu; ten_co_so_du_lieu luôn là duy nhất trong RDBMS. Ví dụ về lệnh DROP DATABASE trong SQL Nếu bạn muốn xóa database đã có, chẳng hạn tên […]

Lệnh CREATE Database trong SQL “5”

Lệnh CREATE Database trong SQL “5”

Ngày đăng: 03 - 06 - 2021

Ở loạt bài trước các bạn đã nắm được những kiến thức rất cơ bản về SQL, kiểu dữ liệu, cú pháp SQL cơ bản, toán tử cũng như biểu thức SQL. Bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các lệnh SQL, mở đầu với các lệnh để làm việc với cơ […]

Biểu thức trong SQL “4”

Biểu thức trong SQL “4”

Ngày đăng: 03 - 06 - 2021

Ở loạt bài trước các bạn đã nắm được những kiến thức rất cơ bản về SQL, kiểu dữ liệu, cú pháp SQL cơ bản, toán tử cũng như biểu thức SQL. Bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các lệnh SQL, mở đầu với các lệnh để làm việc với cơ […]

Toán tử trong SQL “3”

Toán tử trong SQL “3”

Ngày đăng: 02 - 06 - 2021

Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về cấu trúc lệnh SQL cơ bản, các kiểu dữ liệu trong SQL. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử trong SQL. Toán tử trong SQL là gì? Toán tử là từ dành riêng hoặc ký tự được sử dụng chủ yếu trong mệnh […]

Kiểu dữ liệu trong SQL “2”

Kiểu dữ liệu trong SQL “2”

Ngày đăng: 02 - 06 - 2021

Trong bài trước bạn đã biết những cú pháp SQL cơ bản rồi đúng không nào? Ở bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong SQL. Giống như những ngôn ngữ khác, SQL cũng có những kiểu dữ liệu riêng. Kiểu dữ liệu của SQL (SQL Data Type) là thuộc tính […]

Cú pháp SQL cơ bản “1”

Cú pháp SQL cơ bản “1”

Ngày đăng: 02 - 06 - 2021

SQL có một tập hợp quy tắc và hướng dẫn được gọi là Syntax (cú pháp). Bài này sẽ liệt kê nhanh cho bạn những cú pháp SQL cơ bản. Một lưu ý bạn cần nhớ ở đây là SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường, nghĩa là INSERT và insert là như nhau, […]