Thẻ: nông nghiệp

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp có phá được nghịch lý ‘được mùa rớt giá’, ‘giải cứu nông sản’?

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp có phá được nghịch lý ‘được mùa rớt giá’, ‘giải cứu nông sản’?

Ngày đăng: 09 - 04 - 2021

Để tăng giá trị nông sản, tiến tới không còn phải “giải cứu” trước hết phải thay đổi và định hình tư duy nông nghiệp là ngành kinh tế chứ không chỉ là ngành sản xuất, kỹ thuật với chăn nuôi, trồng trọt đơn thuần. Ông Lê Minh Hoan trong một chuyến khảo sát vùng trồng […]