Thẻ: nhân dân

Đề xuất đóng BHXH 10 – 15 năm có thể được nhận lương hưu

Đề xuất đóng BHXH 10 – 15 năm có thể được nhận lương hưu

Ngày đăng: 20 - 04 - 2021

Thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm. Người lao động có thể nhận lương hưu sớm khi đóng BHXH 10 – 15 năm Đây là điểm mới trong […]