Thẻ: lừa đảo

Công ty chứng khoán biến tướng huy động vốn

Công ty chứng khoán biến tướng huy động vốn

Ngày đăng: 02 - 04 - 2021

Hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi… là những sản phẩm vừa được một số công ty chứng khoán áp dụng, nhưng bản chất đều là huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân. Một số công ty chứng khoán đang huy động tiền gửi dưới nhiều hình thức Huy động vốn lãi […]