Thẻ: kho báu

TP.HCM sẽ tiến ra biển thế nào?: Mở ‘kho báu’ Cần Giờ

TP.HCM sẽ tiến ra biển thế nào?: Mở ‘kho báu’ Cần Giờ

Ngày đăng: 06 - 04 - 2021

H.Cần Giờ sẽ không chỉ là “lá phổi xanh” mà sẽ trở thành đô thị biển gắn với hệ thống dịch vụ, tài chính đẳng cấp, giúp TP.HCM bứt phá. Cần Giờ là đô thị biển chiến lược trong quá trình tiến biển của TP.HCM Củng cố địa thế hải cảng quốc tế Rất ủng hộ […]