Thẻ: hack

Lỗ hổng trình điều khiển Dell ảnh hưởng hàng triệu người dùng

Lỗ hổng trình điều khiển Dell ảnh hưởng hàng triệu người dùng

Ngày đăng: 06 - 05 - 2021

Lỗ hổng được phát hiện và Dell đang phát hành một bản vá bảo mật cho 380 mẫu máy tính từ năm 2009. Trình điều khiển Dell chứa lỗ hổng ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng Theo các nhà nghiên cứu bảo mật tại Sentinel Labs, Dell đã phát hành bản cập nhật trình […]