Thẻ: cộng đồng

Những bài học tích cực

Những bài học tích cực

Ngày đăng: 29 - 03 - 2021

Covid-19 là một đại dịch, tuy nhiên nó cũng mang lại cho chúng ta nhiều bài học tích cực và có giá trị. Trong lĩnh vực giáo dục, thầy và trò đã dần quen với khái niệm dạy – học trực tuyến Nâng cao ý thức về y tế dự phòng trong cộng đồng Đại dịch […]