Thẻ: Chủ tịch nước

Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu lần cuối ở Quốc hội

Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu lần cuối ở Quốc hội

Ngày đăng: 26 - 03 - 2021

“Chúng ta kế thừa truyền thống của dân tộc, tổ tiên, của Quốc hội, của các bậc tiền nhiệm. Tự hào những gì chúng ta làm được, nhưng soi lại việc tiền nhân làm được thì phải suy nghĩ”, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) nói. Đại biểu Dương Trung Quốc Sáng 26.3, tại phiên thảo […]