Thẻ: Biển Đông

‘Cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang’

‘Cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang’

Ngày đăng: 29 - 03 - 2021

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nói ông cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước có “mái đầu bạc trắng hiên ngang”, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc. Đại biểu Nguyễn Anh Trí Biển Đông kia chưa bao giờ lặng […]