Mỗi chiếc iPhone được bán ra đều có 1 năm bảo hành hoặc thậm chí 2 năm ở một số thị trường. Khá thú vị khi người dùng có thể kiểm tra thời điểm bảo hành iPhone ngay trong ứng dụng Settings.

Kiểm tra bảo hành iPhone có thể thực hiện dễ dàng từ ứng dụng Settings /// Ảnh chụp màn hình
Kiểm tra bảo hành iPhone có thể thực hiện dễ dàng từ ứng dụng Settings

Theo Howtogeek, thông qua ứng dụng Settings, người dùng có thể kiểm tra tình trạng bảo hành của iPhone có được bảo hành cơ bản giới hạn 1 năm, AppleCare+ hay không, hoặc liệu bảo hành trên thiết bị đã hết hạn hay chưa.

Để kiểm tra, người dùng hãy khởi chạy ứng dụng Settings, sau đó nhấn vào General và chạm vào About.

Người dùng sẽ tìm thấy một tùy chọn giữa Serial Number và Network mô tả tình trạng bảo hành hiện tại của thiết bị. Nhấn vào nó để xem thêm thông tin.

Tùy chọn này sẽ hiển thị “Limited Warranty”, “AppleCare+” hoặc “Coverage Expired”. Trên màn hình tiếp theo, người dùng sẽ thấy ngày hết hạn của bất kỳ bảo hiểm nào có sẵn.

Cách kiểm tra bảo hành iPhone từ ứng dụng Settings - ảnh 1

Nếu thiết bị không còn được bảo hành, người dùng vẫn có thể được Apple sửa chữa và hỗ trợ qua điện thoại, sẽ được liệt kê trên màn hình. Người dùng cũng có thể tìm thấy liên kết đến ứng dụng Apple Support để nhận trợ giúp.