Trên điện thoại iPhone có một tính năng khá thú vị là tự động chuyển nội dung âm thanh của thư thoại thành văn bản (Voicemail Transcription). Vậy làm sao có thể sử dụng tính năng này?

Cách chuyển đổi thư thoại thành văn bản trên iPhone

Với tính năng nói trên khi bạn đang trong một cuộc họp hoặc ở trong thư viện nhưng không có tai nghe, thì vẫn có thể đọc nội dung thư thoại của mình, ngoài ra còn có thể sao chép nội dung đó để gửi qua tin nhắn hay lưu trữ lại nếu muốn. Tính năng này hoạt động trên iPhone 6S trở lên.

Một vấn đề cần lưu ý là nhà mạng di động của bạn đang sử dụng phải hỗ trợ dịch vụ Visual Voicemail mới có thể áp dụng được tính năng trên. Để xem nhà mạng của mình có hỗ trợ hay không, hãy truy cập vào trang: support.apple.com/en-us/HT204039#usa, chọn châu lục đang sinh sống để kiểm tra.

Hãy chú ý bên dưới tên mỗi nhà mạng sẽ có các tính năng bổ sung mà nhà mạng đó hỗ trợ như Wi-Fi calling, Personal Hotspot, FaceTime over Cellular; hãy xem dịch vụ Visual Voicemail có khả dụng với nhà mạng của bạn hay không.

Cách sử dụng tính năng Voicemail Transcription

• Mở ứng dụng Phone > chọn tab Voicemail.

• Chạm vào bất cứ một thư thoại nào trong danh sách để hộp thư tự động dịch nội dung âm thanh thành văn bản. Nếu là lần đầu bạn nghe đoạn thư thoại đó thì sẽ xuất hiện thông báo “Transcribing Voicemail…”, hãy đợi giây lát. Sau đó toàn bộ nội dung sẽ được hiển thị cho bạn đọc.

Cách chuyển đổi thư thoại thành văn bản trên iPhone - ảnh 1

• Sau này mỗi khi cần đọc nội dung văn bản của thư thoại thì chỉ việc vào hộp thư thoại và chạm vào thư thoại, nội dung sẽ hiển thị ngay bên dưới. Nếu nội dung chỉ có khoảng trắng thì do chất lượng âm thanh thư thoại không rõ ràng nên không phiên dịch ra được.