Chrome đã ra mắt phiên bản 83 với nhiều tính năng bảo mật mới, nhưng đa số đều đang được ẩn đi và dự tính sẽ ra mắt dần trong thời gian tới. Nhưng bạn có thể kích hoạt những tính năng này nếu muốn.

Trên phiên bản mới của trình duyệt Chrome có nhiều tính năng mới như: kiểm soát cookie của bên thứ ba trong chế độ ẩn danh, tính năng kiểm tra bảo mật, trang cài đặt bảo mật mới, menu tiện ích mở rộng mới.

Dưới đây là cách thực hiện kích hoạt các tính năng ẩn trên Chrome 83:

Kích hoạt Security settings và Safety check

Hai tính năng này là trang cài đặt bảo mật mới và khả năng kiểm tra độ an toàn cho trình duyệt.

Để kích hoạt bạn nhập dòng chrome://flags/#privacy-settings-redesign vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm hiển thị tính năng Privacy Settings Redesign, hãy chuyển trạng thái của tính năng này sang Enabled.

Khởi động lại trình duyệt, giờ đây bạn sẽ có quyền truy cập vào tính năng Security settings và Safety check bằng cách nhập vào thanh địa chỉ đường dẫn chrome://settings/security.

Cách bật tính năng bảo mật mới trên Chrome 83 - ảnh 1

Kích hoạt chế độ kiểm soát cookie trong chế độ Ẩn danh

Google đã bắt đầu chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định ở chế độ Ẩn danh và đã thêm giao diện người dùng mới để chuyển đổi và kiểm soát nó.

Để kích hoạt, nhập dòng chrome://flags/#improved-cookie-control vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm hiển thị tính năng Enable improved cookie controls UI in incognito mode, hãy chuyển trạng thái của tính năng này sang Enabled.

Sau khi kích hoạt tính năng này, mỗi lần bạn truy cập chế độ ẩn danh của trình duyệt sẽ thấy thêm tùy chọn Block third-party cookies ở giao diện chính, và mặc định nó sẽ được kích hoạt.

Cách bật tính năng bảo mật mới trên Chrome 83 - ảnh 2

Kích hoạt menu tiện ích mở rộng mới

Khi cài đặt tiện ích mở rộng mới, chúng sẽ không còn hiển thị trên thanh công cụ nữa mà thay vào đó sẽ nằm trong menu tiện ích mở rộng mới. Menu này có thể được truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng mảnh ghép hình xuất hiện trên thanh công cụ trình duyệt.

Cách bật tính năng bảo mật mới trên Chrome 83 - ảnh 3

Để kích hoạt, nhập dòng chrome://flags/#extensions-toolbar-menu vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm hiển thị tính năng Extensions Toolbar Menu, hãy chuyển trạng thái của tính năng này sang Enabled.