Link Doctor là một tính năng sẵn có của Microsoft Edge nhằm giúp bạn sửa các URL bị sai. Và đây là cách kích hoạt nó.

Bật tính năng Link Doctor trên trình duyệt Edge /// Ảnh chụp màn hình
Bật tính năng Link Doctor trên trình duyệt Edge

Link Doctor sẽ phát huy tác dụng khi bạn vô tình gõ nhầm bimg.com thay vì bing.com, khi đó tính năng có thể tự động sửa lại đường dẫn và cho bạn gợi ý chính xác nhất. Nó được cung cấp từ phiên bản 83 của trình duyệt Microsoft Edge.

Cách bật tính năng Link Doctor

Mở trình duyệt Microsoft Edge và sau đó nhấp vào nút có biểu tượng dấu ba chấm để mở menu.

Tại ô tìm kiếm bên trên giao diện, nhập dòng Suggest similar sites để tìm đến tùy chọn kích hoạt Link Doctor. Hoặc bạn có thể truy cập đường dẫn Edge://settings/privacy từ thanh địa chỉ.

Cuối cùng hãy bật tùy chọn Suggest similar sites when a website can’t be found. Xong khởi động lại trình duyệt để áp dụng thay đổi.