Windows 11 đã được phát hành công khai vào ngày 5.10 và người dùng có một số cách để cài đặt nó. Tuy nhiên, một số người báo cáo về sự cố trong quá trình cài đặt khiến họ gặp thất bại.

Theo Neowin, lỗi cài đặt có thể xảy ra với bất kỳ người dùng nào, bất kể họ đang sử dụng hệ thống có được hỗ trợ hay không. Ví dụ: một số người dùng gặp phải mã lỗi “0x8007007f” được báo cáo là xảy ra xung quanh mốc cài đặt 71%. Lỗi này dường như xuất hiện khi người dùng sử dụng phương pháp cài đặt qua Installation Assistant.

Windows 11 gặp lỗi khi cài đặt  - ảnh 1

Tuy nhiên, có một bản sửa lỗi được người dùng Reddit phát hiện, khi cho biết việc thực hiện cài đặt với tư cách Quản trị viên đã bỏ qua các giới hạn kiểm soát tài khoản người dùng nhất định, vốn có thể là nguyên nhân tạo ra mã lỗi này. Khởi động lại thiết bị của người dùng cũng có thể khắc phục sự cố.

Cũng có một thông báo lỗi khác xuất hiện cho một số người dùng. Đó là lỗi được đặt tên là “Ox8COF0830 – ox2W03”, với nội dung mô tả tạm dịch là “Cài đặt không thành công trong giai đoạn SAFE_OS với lỗi trong quá trình hoạt động INSTALL_UPDATES”.

Windows 11 gặp lỗi khi cài đặt  - ảnh 2

Với lỗi này, việc vô hiệu hóa chế độ nhà phát triển (Developer Mode) và gỡ cài đặt gói nhà phát triển Windows khỏi Apps & features (thông qua Repair Windows) bên trong menu Settings có thể ngăn chặn sự gián đoạn này.