Trong Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT phải xử lý dự án đầu tư du lịch phá vỡ môi trường, cảnh quan.

12
Thủ tướng chỉ đạo phải kiên quyết xử lý những dự án du lịch phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường

Các bộ, ngành và địa phương chưa phối hợp tốt

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Chỉ thị đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại: sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan còn chưa chặt chẽ, chưa giải quyết tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, việc phát triển một số dự án đầu tư du lịch có nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư; thế trận an quốc phòng an ninh, làm nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện gây bức xúc dư luận.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu tình trạng cơ chế, chính sách pháp luật về du lịch còn kẽ hở để các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng người nước ngoài mua bán, thuê mượn tư cách pháp nhân để đầu tư “chui”, núp bóng tại các địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch chưa quyết liệt, triệt để…

Để giải quyết hài hoà giữa nhu cầu phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, trực thuộc TƯ phải cùng vào cuộc. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ chi tiết cho các Bộ Công an, GTVT, VH-TT-DL, LĐ-TB-XH, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư…

Kiên quyết xử lý dự án du lịch gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan

Riêng với Bộ TN-MT, Thủ tướng yêu cầu bộ này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Đồng thời, tăng cường quản lý việc cấp chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, trang trại du lịch… Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Bộ TN-MT cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ, cải thiện môi trường và khắc phục hậu quả do sự cố môi trường; tuyên truyền việc ưu tiên phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế góp phần phát triển du lịch xanh, bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT phải chủ động đánh giá, kiên quyết xử lý đối với các dự án đầu tư du lịch có nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch và đời sống xã hội.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng, kinh doanh quản lý các dự án, công trình du lịch, nhất là khu vực biên giới, ven biển, hải đảo có ảnh hưởng đến công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh.