Một nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện một số mạng Wi-Fi nhất định có ký hiệu phần trăm (%) trong tên của chúng có thể làm tắt Wi-Fi trên iPhone và các thiết bị iOS khác.

1510_xodu

Hãy cảnh giác với các điểm phát sóng Wi-Fi có ký tự lạ như “%”

Theo Theverge, nhà nghiên cứu Carl Schou đã tweet trên tài khoản Twitter của mình rằng nếu iPhone nằm trong phạm vi của mạng có tên “%secretclub%power”, thiết bị sẽ không thể sử dụng Wi-Fi hoặc bất kỳ tính năng liên quan nào. Ngay cả sau khi đặt lại cài đặt mạng, lỗi có thể tiếp tục khiến thiết bị không thể sử dụng Wi-Fi được.

Cách nay vài tuần, Schou và nhóm phi lợi nhuận của ông là Secret Club chuyên thiết kế phần mềm đảo ngược cho mục đích nghiên cứu, đã phát hiện nếu iPhone kết nối với mạng có tên SSiD “%p%s%s%s%s%n” sẽ gây ra lỗi trong ngăn xếp mạng của iOS và vô hiệu hóa Wi-Fi của nó, cũng như các tính năng mạng hệ thống như AirDrop sẽ không sử dụng được.

Giải thích cho điều này, 9to5Mac cho biết “Cú pháp ‘ký tự %’ thường được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình để định dạng các biến thành một chuỗi đầu ra. Trong C, chỉ định ‘%n’ có nghĩa là lưu số ký tự được ghi vào chuỗi định dạng cho một biến được chuyển đến hàm định dạng chuỗi. Hệ thống con Wi-Fi có thể chuyển tên mạng Wi-Fi (SSID) đến một số thư viện nội bộ đang thực hiện định dạng chuỗi, do đó gây ra tình trạng ghi bộ nhớ tùy ý và tràn bộ đệm. Điều này sẽ dẫn đến hỏng bộ nhớ và hệ thống giám sát trên iOS sẽ đóng quá trình này, do đó vô hiệu hóa Wi-Fi cho người dùng”.

Hiện tại Apple vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề cũng như liệu công ty có đang khắc phục sự cố hay không. Trong trường hợp sự cố được khắc phục, Apple có thể sẽ triển khai nó thông qua bản cập nhật phần mềm trong tương lai.