Thẻ: cảng

Sớm hoàn thành thủ tục đầu tư cảng Liên Chiểu

Sớm hoàn thành thủ tục đầu tư cảng Liên Chiểu

Ngày đăng: 29 - 03 - 2021

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại lễ công bố các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng (diễn ra sáng 29.3) khi đề cập đến cảng Liên Chiểu. Khu vực đang được nghiên cứu để xây dựng cảng Liên Chiểu Liên […]