Adobe Illustrator hay còn được gọi tắt là Ai – là một phần mềm đồ họa khá phổ biến, nó chủ yếu thao tác trên các đồ họa vector. Mức độ xử lý của Illustrator có độ khó cao hơn Photoshop, có lẽ vì thế mà các phím tắt của Illustrator cũng nhiều hơn so với phím tắt Photoshop. Do vậy, để làm việc với tốc độ nhanh và tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế khi sử dụng phần mềm này thì người dùng nhất định phải nắm được toàn bộ các phím tắt trong Illustrator.

Tổng hợp những phím tắt Adobe Illustrator thường dùng

Lưu ý:

  • Trên Windows là phím Ctrl, còn trên Mac là phím Cmd.
  • Trên Windows là phím Alt, trên Mac là phím Option.

2345

Nhóm phím tắt trong menu FILE

Nhóm lệnh File Nhóm lệnh File Chức năng
Ctrl/Cmd + N New Tạo một file mới
Ctrl/Cmd + O Open Mở một file mới
Ctrl/Cmd + O Open As Mở một file từ Adobe Bridge
Ctrl/Cmd + W Close Đóng file
Ctrl/Cmd + S Save Lưu các thay đổi
Ctrl/Cmd + Shift + S Save As Lưu file thành các dạng #
Ctrl + Alt + S (Cmd+ Option + S) Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
Ctrl/Cmd + P Print In ảnh

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

Nhóm lệnh tắt EDIT Tương ứng Chức năng
Ctrl/Cmd + Z Undo Quay lại 1 bước
Ctrl/Cmd + X Cut Cắt
Ctrl/Cmd + C Copy Sao chép
Ctrl/Cmd + V Paste Dán
Ctrl/Cmd + F Paste in Front Dán chồng lên đối tượng copy
Ctrl/Cmd + B Paste in Back Dán xuống dưới đối tượng copy
Shift + Ctrl + V Paste in Place Dán lên đối tượng nhúng
Alt + Shift + Ctrl + V (Option + Shift + Cmd + V) Paste on All Artboards Dán lên tất cả các trang giấy
Ctrl/Cmd + I Check Spelling Kiểm tra chính tả
Shift + Ctrl/Cmd + K Color Settings Hiệu chỉnh hệ màu
Alt + Shift + Ctrl + K (Option + Shift + Cmd + K) Keyboard Shortcuts Mở hộp thoại hiệu chỉnh phím tắt
Ctrl/Cmd + K Preferences General Mở hộp thoại hiệu chỉnh các thông số

Tổ hợp phím tắt trong menu Object

Nhóm lệnh tắt Object Tương ứng Chức năng
Ctrl/Cmd + D Transform Again Lặp lại bước đã làm
Ctrl + Alt + Shift + D (Cmd+ Option + Shift + D) Transform Each… Bảng điều chỉnh copy và di chuyển
Ctrl/Cmd + 2 Lock Object Khóa đối tượng
Ctrl + Alt + 2 (Cmd + Option + 2) Unlock Object Mở khóa đối tượng
Ctrl/Cmd + Shift + ] Bring to Front Di chuyển lựa chọn lên trên cùng
Ctrl/Cmd + Shift + [ SendTo Back Di chuyển lựa chọn xuống dưới cùng
Ctrl/Cmd + [ Bring Forward Di chuyển lựa chọn lên trên
Ctrl/Cmd + ] Send Backward Di chuyển lựa chọn xuống dưới
Alt + Ctrl + B (Option + Cmd + B) Make Blend Áp dụng lệnh Blend
Alt + Shift + Ctrl + B (Option + Shift + Cmd + B) Release Blend Hủy bỏ lệnh Blend vừa áp dụng
Ctrl/Cmd + 7

 

Make Clipping Mask Lệnh lồng hình vào trong 1 hình
Ctrl/Cmd + 8 Make Compound Path Hợp nhất các đối tượng được chọn
Shift + Ctrl/Cmd + M Move Di chuyển tới 1 điểm bất kỳ

Các lệnh tắt trong menu SELECT

Nhóm lệnh tắt SELECT Tương ứng Chức năng
Ctrl/Cmd + A All Chọn tất cả
Ctrl + Alt +A (Ctrl + Option + A) All on Active Arboard Chọn tất cả các trang giấy
Ctrl/Cmd + Shift + A Deselect Chọn lại vùng chọn

Nhóm lệnh tắt trong menu View

Lệnh tắt với View Tương ứng Chức năng
Ctrl/Cmd + Y Outline Hiển thị đường viền
Ctrl + Shift + Alt + Y (Cmd + Shift + Option + Y) Overprint Preview Hiện thị chế độ in
Ctrl + Atl + Y (Cmd + Option + Y) Pixel Preview Hiển thị chế độ Pixel
Ctrl/Cmd + + Zoom In Phóng to
Ctrl/Cmd + – Zoom Out Thu nhỏ
Ctrl/Cmd + 0 Fit Arboard in Window Chuyển trang giấy về giữa màn hình
Ctrl + Alt + 0 (Cmd + Option + 0) Fit All in Window Chuyển tất cả về giữa màn hình
Ctrl/Cmd + shift + H Show/hide Arthoards Bật/ tắt vùng nháp trang giấy
Ctrl/Cmd + Shift + B Show/hide Bounding Box Bật/ tắt khung tranfrom
Ctrl/Cmd + Shift + D Show/hide transparency Grid Bật/ tắt lưới trong suốt
Ctrl + Alt + G (Cmd + Option + G) Show/hide Gradient Annotator Bật/ tắt thanh điều chỉnh màu
Ctrl/Cmd + U Smart Guides Hiển thị tia bắt dính đối tượng
Ctrl/Cmd + ” Show Grid Hiển thị lưới Grid

Các phím tắt trong menu Window

Nhóm lệnh Window Tương ứng Chức năng
Shift + F7 Align Bảng căn dóng đối tượng
Shift + F6 Appearance Bảng quản lý hiệu ứng của đối tượng
F5 Brush Hiển thị / Ẩn bảng chổi
F6 Color Hiển thị / Ẩn bảng màu
Shift + F3 Color Guide Bảng màu chỉ dẫn
Ctrl/Cmd + F9 Gradient Bảng chỉnh màu gradient
Shift +F5 Graphic Styles Gán kiểu cho hình vẽ
Ctrl/Cmd + F8 Info Hiển thị/ Ẩn Bảng thông tin
F7 Layer Bảng quản lý layer
Ctrl/Cmd + Shift + F9 Pathfinder Bảng công cụ cắt
Ctrl/Cmd + F10 Stroke Panel quản lý đường viền
Shift + Ctrl/Cmd + F11 Symbols Panel quản lý Symbol
Shift + Ctrl/Cmd + F10 Transparency Panel quản lý đối tượng riêng

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar Tương ứng Chức năng
V Selection Tool Công cụ lựa chọn và di chuyển
A Direct Selection Tool Công cụ chọn điểm neo, sửa hình vẽ
Q Lasso Công cụ chọn đối tượng theo vùng vẽ
Y Magic Wand Tool Công cụ chọn đối tượng theo màu
P Pen Tool Công cụ vẽ hình vẽ tự do phức tạp
T Type Tool Công cụ viết text
/ Line Segment Tạo đường thẳng
M Rectangle Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
L Elips Tool Vẽ hình elip, hình tròn
B Paintbrush Vẽ đường theo hình có sẵn
N Pencil Tool Vẽ tự do
Shift + B Blob brush Vẽ đường theo dạng hình tự do
Shift + E Eraser Tool Công cụ tẩy
C Cut Cắt đường Path
R Rotate Tool Xoay đối tượng được chọn
O Scale Tool Lật đối tượng được chọn
Shift + W Width Tool Biến đổi đối tượng được chọn
E Free Transform Biến đổi kích thước đối tượng
Shift + M Shape Builder Cắt, tách đối tượng được chọn
Shift + P Perspective Grid Tool Lưới mô phỏng không gian 3 chiều
U Mesh Tool Công cụ tô màu dưới dạng lưới
G Gradient Tool Công cụ thay đổi màu dạng chuyển sắc
I Eyedropper Tool Công cụ hút màu về đối tượng được chọn
W Blend Tool Công cụ hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng
Shift + S Symbol Sprayer Tool Công cụ tạo các Symbol và instance
J Column Graph Tool Công cụ Column Graph cho phép tạo biểu đồ
Shift + O Arboard Tool Công cụ Artboard giúp hiệu chỉnh trang giấy
Shift + K Slice Tool Công cụ Slice giúp cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.
H Hand Tool Định lại vị trí của khung xem artboad
Z Zoom Tool Công cụ để phóng to và thu nhỏ ảnh
X Fill Công cụ đổ màu cho đối tượng
D Defaupt Fill and Stroke Đặt màu mặc định cho nền và viền
(<,>,/) Fill and Stroke Kiểu màu cho nền và viền
F Change Screen mode Chế độ toàn màn hình
Shift + D Chuyển đổi giữa các chế độ vẽ

Như vậy, Quản trị mạng đã tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh trong phần mềm Adobe Illustrator hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Windows lẫn MacOS. Hy vọng bạn đọc có thể tự tìm hiểu, thực hành và sử dụng thành thạo hơn phần mềm thiết kế đồ họa hữu dụng này.