Các đường dẫn biểu mẫu dài dòng của Microsoft Forms có thể được rút gọn để bạn dễ dàng ghi nhớ và chia sẻ các liên kết biểu mẫu của mình với người khác.

Microsoft Forms là dịch vụ tuyệt vời để thu thập câu trả lời cho các cuộc khảo sát. Nhưng trước đây các đường dẫn URL được cung cấp để truy cập biểu mẫu khảo sát khá dài và gây rối mắt. Dịch vụ hiện cho phép bạn rút gọn các URL này để mọi người dễ nhớ và chia sẻ các liên kết này hơn.

Microsoft cho biết tùy chọn rút gọn URL hiện được triển khai và nó sẽ sớm khả dụng cho tất cả người dùng. Hiện tại, tùy chọn này không khả dụng cho người dùng GCC, GCC High và DoD. Nó hiện cũng không được cung cấp cho chủ tài khoản Hotmail và Outlook cá nhân.

Cách sử dụng tính năng

Tại biểu mẫu khảo sát bạn cần chia sẻ đường dẫn, bấm vào nút Send ở phía trên cùng bên phải giao diện.

Tiếp theo bạn sẽ thấy tùy chọn Shorten URL, hãy đánh dấu vào nó để tạo đường dẫn URL được rút gọn.

Cuối cùng bạn có thể sao chép URL mới được tạo và chia sẻ với bất kỳ ai.

nhu_vexe

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Shorten URL trong tài khoản Microsoft của mình, có thể tính năng này vẫn đang được triển khai ở khu vực của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một trong các trình rút gọn URL khác của bên thứ ba để sử dụng.