Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tiếp tục học cách sử dụng Photoshop CS6 để tạo ra một hình ảnh trừu tượng của các hình dạng hình học đầu màu sắc. Kỹ thuật này khá đơn giản và toàn bộ hướng dẫn có thể được thực hiện trong vòng chưa đầy một giờ.

  • 10 vấn đề thường gặp trong Photoshop và cách khắc phục cơ bản

Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1920px x 1200px (chế độ màu RGB ) ở độ phân giải 72 pixel/inch. Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

234

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

3

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

56

Bây giờ hãy tạo một hình tứ diện, nhưng trước hết chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập chế độ vẽ trên Shape Layers trong thanh Options và vẽ hình dạng tiếp theo như được hiển thị.

5

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

456

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

5

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

56

Tiếp theo, vẽ mặt tam giác, sử dụng công cụ Pen Tool (P) giống như trên.

5

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

4

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

12

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

0

Áp dụng cùng một công cụ để vẽ mặt tam giác kế tiếp:

67

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

345

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

4567

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

56

Tiếp theo vẽ các hình tứ diện khác, trước tiên tạo lớp cơ bản bằng cách sử dụng công cụ Pen Tool (P).

12

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

45

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

567

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

456

Sử dụng cùng một công cụ để vẽ mặt hình tam giác kế tiếp:

45

Trong bảng Layers chọn Gradient Overlay.

35

Thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

345

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

34567

Tiếp theo vẽ một hình tứ diện nữa bằng cách sử dụng công cụ Pen Tool (P).

456

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

26

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình bên dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

234

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

567

Bây giờ vẽ mặt tam giác, sử dụng công cụ Pen Tool (P).

12

Chọn Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

13

Tương tư, thiết lập điểm dừng màu như hình bên dưới trong Gradient Editor, sau đó nhấn OK để đóng lại.

27

Chúng ta có hình ảnh tiếp theo:

12

Lấy công cụ Pen Tool (P) để tạo thêm một mặt tam giác cho tứ diện.

12

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

12

Thiết lập điểm dừng màu như trong hình và nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

12

Chúng ta có hình ảnh tiếp theo:

123

Kết hợp tất cả các lớp tứ diện thành một nhóm (nhấn nút CTRL để chọn các lớp cần thiết và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào biểu tượng Create a new group trong bảng Layers).

Bây giờ chúng ta phải tạo nhiều bản sao của nhóm đó. Để một số bản sao theo chiều ngược lại bằng cách sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T). Thay đổi chiều màu gradient của các mặt tam giác để thay đổi độ bóng. Hướng của màu gradient được thay đổi theo hướng ngược lại.

1234

Bây giờ chúng ta phải kết hợp tất cả các nhóm tứ diện thành một (thực hiện tương tự như trên). Tạo một bản sao của nhóm vừa tạo và rasterize nó. Nhấn CTRL + E để Merge Down lớp (trộn lớp trên xuống lớp dưới) của nhóm được chọn trong bảng Layers. Lớp được rasterize sẽ được đặt dưới nhóm tứ diện đầu tiên.

Tạo một bản sao của lớp đã được rasterize và sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để di chuyển một lớp bản sao xuống một chút.

3

Đặt Fill với giá trị 20% cho lớp này.

234

Chèn mặt nạ trên lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity thành 40% trong thanh Options).

456

Sơn mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn các phần tử tứ diện như thể hiện.

2345

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B). Sử dụng brush này để thể hiện một số điểm màu trên các tứ diện. Màu của brush là #F008D (Brush có Opacity là 30%). Lớp sẽ được đặt bên trên nhóm đầu tiên.

234

Thiết lập Fill với giá trị 40% cho lớp này và thay đổi chế độ Blending mode thành Linear Dodge.

345

Đảm bảo rằng lớp này được chọn trong bảng Layers, giữ nút Ctrl và nhấp vào lớp có chứa các tứ diện nằm dưới nhóm đầu tiên (không Displacement).

456

Bây giờ, trên lớp sử dụng brush màu hồng, nhấp vào phần dưới cùng của bảng Layers, chọn Add layer mask. Bằng cách này chúng ta sẽ cắt các điểm màu.

567

Tạo một bản sao của lớp tứ diện đã được rasterize. Đặt bản sao trên cùng tất cả các lớp và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T) để lật ngược lớp của bản sao và sử dụng CTRL + SHIFT + U để Desaturate (chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng).

1234

Đặt Fill với giá trị 14% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Subtract.

234

Cắt những bóng tối không màu sau những tứ diện tương tự như mô tả ở trên bằng cách chèn mặt nạ vào vùng lựa chọn.

2345

Tạo một lớp mới và sử dụng nó trên brush Soft Round để thể hiện nhiều điểm có màu #F008D (Opacity của brush là 30%).

345

Đặt Fill với giá trị 20% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Pin Light.

456

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer từ phần dưới cùng của bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị bên dưới để thực hiện một sửa đổi màu nhỏ.

345

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

1234

Thiết lập Fill với giá trị 45% cho lớp này.

345

Chèn mặt nạ vào lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers, nhấn CTRL + I để Inverse (đảo ngược) màu của mặt nạ, chọn brush Soft Round màu trắng (thiết lập Opacity xuống 65% trong Options bar).

Sơn mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn hiệu ứng, chị thể hiện các điểm mượt mà trên các tứ diện.

4567

Tạo một lớp mới và sử dụng một brush Soft Round đã đề cập ở trên để làm nổi bật với màu vàng (Opacity của brush là 20%).

345

Đặt Fill thành 40% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Screen.

456

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round với màu trắng (Opacity của Brush là 30%) để tạo thành một điểm nổi bật trên các tứ diện.

4567

Thiết lập Fill thành 50% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Hard Mix.

456

Đảm bảo lớp này được chọn trong bảng Layers, sau đó nhấn nút Ctrl và nhấp vào lớp được rasterize của tứ diện (chúng ta sẽ có được một vùng lựa chọn) và chèn mặt nạ vào lớp đang hoạt động này. Điểm nổi bật màu trắng được cắt.

567

Tạo một lớp mới và sử dụng brush Soft Round được đề cập ở trên. Chọn brush màu trắng (Opacity của brush là 15% để thể hiện sự phát quang phát ra từ các tứ diện).

45

Cuối cùng tạo một lớp mới và áp dụng brush Soft Round màu trắng để tạo ra nhiều chấm có đường kính khác nhau.

34

Chúng ta có hình ảnh cuối cùng:

56