Bộ Công thương hủy bỏ phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP do… không ai tham gia.

324

Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8.2020 do Bộ Công thương tổ chức

Ngày 15.4, Hội đồng đấu giá (Bộ Công thương) về quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thông báo không tổ chức phiên đấu giá nữa.

Cụ thể, căn cứ theo Thông tư số 04/2020 ngày 22.1.2020 của Bộ Công thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP, ngày 8.3.2021, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đã ban hành Quyết định số 804 về việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP. Theo quy định của Hiệp định CPTPP, ngoài việc duy trì các hạn ngạch thuế quan đã có theo cam kết WTO, Việt Nam cam kết áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với ô tô đã qua sử dụng (thông qua hình thức đấu giá công khai). Số lượng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định CPTPP sẽ tăng 6 chiếc mỗi năm, từ năm 2035 trở đi sẽ duy trì số lượng như năm 2034 là 150 chiếc.

Tuy nhiên, từ khi đăng thông báo (ngày 8.3) đến hết thời hạn nhận hồ sơ là ngày 24.3, Hội đồng đấu giá đã không nhận được bộ hồ sơ nào đăng ký tham gia đấu giá. Ngày 15.4, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP nữa.

Trước đó, ngày 14.8.2020, Bộ Công thương cũng tổ chức phiên đấu giá mặt hàng ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan trong CPTPP. Đó cũng là lần đầu tiên mặt hàng ô tô đã qua sử dụng được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch thuế quan. Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 xe ô tô đã qua sử dụng bao gồm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống. Kết quả có 2 doanh nghiệp có hồ sơ đấu giá, đơn giá, bỏ giá hợp lệ. Đó là Công ty TNHH The King F&B trúng đấu giá 10 chiếc ô tô, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh thương mại Long Biên trúng đấu giá 5 ô tô.