Bạn phải duyệt quá nhiều email bằng Outlook.com và thường phải dịch nội dung trong mail sang một ngôn ngữ mặc định nào đó. Việc dịch thủ công sẽ làm mất thời gian, nhưng bạn có thể bật tính năng tự động phiên dịch của Outlook.

Cách tự động phiên dịch nội dung cho mail Outlook.com

Hộp thư Outlook.com được trang bị tính năng tự động phát hiện ngôn ngữ và phiên dịch sang một ngôn ngữ chỉ định khác. Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau để kích hoạt tính năng này.

• Tại giao diện chính của hộp thư bấm vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng nằm ở thanh công cụ cạnh ảnh đại diện, tiếp theo bấm vào dòng View all Outlook settings nằm cuối bảng cài đặt.

• Trong bảng Settings mở ra, mở mục Mail > Message handling.

• Tiếp theo cuộn chuột xuống tìm mục Translation. Đánh dấu vào ô Always translate.

• Bên dưới sẽ có hai khung là Translate message into this language (ngôn ngữ mặc định mà Outlook sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ này) và Don’t translate the following languages (các ngôn ngữ loại trừ không cần dịch tự động).

• Bạn chọn ngôn ngữ theo nhu cầu cá nhân và bấm Save để lưu thay đổi.

Cách tự động phiên dịch nội dung cho mail Outlook.com - ảnh 1

Từ giờ mỗi khi bạn mở nội dung email để đọc, Outlook sẽ tự động phiên dịch và sẽ có thông báo Translated from: … xuất hiện bên dưới tiêu đề.