Facebook cho phép bạn tải lên các liên hệ trong danh bạ điện thoại của mình để dễ dàng tìm kiếm những người bạn đang hoạt động trên mạng xã hội này.

Cách tải lên và xóa danh bạ điện thoại trên Facebook

Cách tải danh bạ lên Facebook

Cách thực hiện áp dụng cho ứng dụng trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

• Bấm vào tab Menu (có hình ba gạch nằm ngang), tiếp theo lướt xuống cuối giao diện chọn Settings and Privacy > Settings.

• Tìm và bấm vào mục Media and Contacts, cuối cùng bạn tìm đến tùy chọn Continuous Contacts Upload và bật nó lên.

• Tất cả danh bạ điện thoại của bạn sẽ bắt đầu tự động tải lên. Đề xuất bạn bè dựa trên danh bạ điện thoại của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện trong phần Find Friends (Tìm kiếm bạn bè) của ứng dụng Facebook (truy cập vào Menu > Find Friends).

Cách tải lên và xóa danh bạ điện thoại trên Facebook - ảnh 1

Cách xóa danh bạ đã tải lên Facebook

Nếu bạn thay đổi ý định không muốn Facebook sử dụng những liên hệ trong danh bạ của mình nữa thì có thể xóa chúng đi bằng cách sau.

Cách tải lên và xóa danh bạ điện thoại trên Facebook - ảnh 2

Dùng trình duyệt web để truy cập vào trang facebook.com/mobile/facebook/contacts. Tiếp theo bạn sẽ thấy tất cả liên hệ của bạn bè từng được tải lên hiển thị đầy đủ trên web. Lúc này bạn chỉ việc bấm vào nút Remove all contacts (Xóa tất cả) để xóa những liên hệ này đi.