Trên iOS 13 có một tính năng cho phép bạn chia sẻ tên cũng như ảnh đại diện với mọi người khi nhắn tin bằng iMessage. Nếu chỉ nhận được thông báo lỗi ‘Sharing name and photo not available’, bạn có thể khắc phục bằng cách sau.

Lỗi không thể chia sẻ tên và ảnh đại diện trên iOS /// Ảnh chụp màn hình
Lỗi không thể chia sẻ tên và ảnh đại diện trên iOS

Những cách khắc phục

1. Đăng nhập vào iCloud

Đa số người dùng vẫn có thể sử dụng thiết bị iOS của mình mà không cần đăng nhập vào tài khoản iCloud, nhưng sẽ dẫn đến một số tính năng không sử dụng được. Và tính năng chia sẻ tên và hình ảnh nói trên cũng nằm trong số đó. Hãy đăng nhập vào tài khoản iCloud trên thiết bị của mình và thử lại.

2. Bật tính năng Apple ID cho iMessages

Mặc định tin nhắn iMessage được đăng ký sử dụng số điện thoại và Apple ID, nhưng hiện nay đa số người dùng sử dụng số điện thoại là chính vì nó tiện lợi trong việc liên lạc hơn là dùng email của Apple ID.

Nhưng khi bạn sử dụng máy Mac để nhắn tin thì không thể dùng số điện thoại, và nếu không bật cả Apple thì việc chia sẻ hình ảnh và tên cũng không khả dụng. Bạn cần kích hoạt tính năng này bằng cách truy cập Settings > Messages > Send & Receive > và chọn vào mục Use Your Apple ID For iMessage.

Sau khi Apple ID được bật cho iMessage, bạn có thể kích hoạt chia sẻ ảnh đại diện và tên.

Cách sửa lỗi không thể chia sẻ tên và ảnh đại diện trên iOS - ảnh 1

3. Đăng xuất khỏi iCloud và iMessage

Hãy thử đăng xuất tài khoản iCloud và iMessage để sửa lỗi vì đôi lúc tài khoản của bạn bị mất kết nối với máy chủ của Apple khiến một số tính năng của iMessage không hoạt động ổn định. Sau khi đăng xuất hãy khởi động lại thiết bị và tiến hành đăng nhập lại.

4. Bật tính năng Apple ID cho FaceTime

Tuy Facetime không liên quan đến iMessage và tính năng chia sẻ tên và ảnh đại diện của nó, nhưng khi Apple ID cho Facetime không được bật lên cũng ngăn cản việc chia sẻ.

Để bật tính năng cho FaceTime bạn truy cập Settings > FaceTime, chọn vào mục Use your Apple ID for FaceTime. Cuối cùng đăng nhập vào Apple ID giống như Apple ID bạn đã đăng nhập trên thiết bị trước đó.