Nếu muốn thêm biểu tượng cảm xúc vào phần tin nhắn, email hoặc nhận xét trên Mac một cách dễ dàng, người dùng có thể thực hiện việc này mà không cần phải sử dụng đến Touch Bar.

375_blnm

Mac cung cấp nhiều biểu tượng cảm xúc hữu dụng

Theo AppleInsider, một số ứng dụng macOS – chẳng hạn như Messages – cho phép người dùng chỉ cần nhấp vào menu biểu tượng cảm xúc, sau đó chọn biểu tượng cảm xúc muốn sử dụng để chèn vào các cuộc trò chuyện.

Nhưng nếu muốn sử dụng biểu tượng cảm xúc ở nơi khác, chẳng hạn như phần nhận xét trên YouTube hoặc trong email, thì giải pháp không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên mọi thứ có thể được thực hiện chỉ với một phím tắt.

– Trên bàn phím, nhấn Command + Control + Space cùng một lúc.

– Cuộn để duyệt qua biểu tượng cảm xúc.

– Khi tìm thấy biểu tượng cảm xúc muốn sử dụng, hãy nhấp để chọn biểu tượng đó.

Mọi thứ thậm chí còn dễ dàng hơn nếu người dùng có một chiếc MacBook đi kèm Touch Bar, nơi các thao tác có thể thực hiện như sau:

– Trên Touch Bar của máy Mac, hãy nhấn vào nút biểu tượng cảm xúc.

– Cuộn qua các biểu tượng cảm xúc để tìm một biểu tượng muốn sử dụng.

– Nhấn vào một biểu tượng cảm xúc để thêm nó vào trường văn bản.