Kiosk Mode là một chế độ giúp bảo vệ sự riêng tư cho người dùng khi phải dùng chung máy tính với người khác. Chế độ này hỗ trợ tạo tài khoản khách trên trình duyệt và sẽ không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Cách kích hoạt Kiosk Mode cho trình duyệt Microsoft Edge

Với thủ thuật dưới đây, bạn sẽ có thể dễ dàng thiết lập chế độ Kiosk Mode cho trình duyệt Microsoft Edge.

• Bạn mở ứng dụng thực thi dòng lệnh PowerShell hoặc Command Prompt (cmd) bằng quyền quản trị administrator.

• Nhập tiếp dòng lệnh sau: \msedge.exe –kiosk https://www.microsoft.com (thay bằng đường dẫn thư mục cài đặt trình duyệt).

Ví dụ: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe –kiosk https://www.microsoft.com

Hoặc bạn có thể cấu hình Kiosk Mode cho trình duyệt Microsoft Edge bằng Group Policies.

Mở ứng dụng Group Policies, truy cập theo đường dẫn Computer Configuration > Administrative templates > Windows Components > Microsoft Edge, mở tùy chọn Configure Kiosk Mode. Tiếp theo sẽ có hai lựa chọn tùy chỉnh cho bạn:

Kích hoạt và đặt giá trị bằng 0:

• Nếu trình duyệt là ứng dụng duy nhất, nó sẽ chạy chế độ toàn màn hình InPrivate.

• Nếu trình duyệt là một trong những ứng dụng của Windows, Microsoft Edge sẽ hoạt động bình thường.

Kích hoạt và đặt giá trị bằng 1:

• Nếu trình duyệt là ứng dụng duy nhất sẽ chạy chế độ nhiều tab InPrivate, và là ứng dụng có thể duyệt web công khai. Người dùng có thể tùy biến cửa sổ như thu nhỏ, thay đổi kích thước, tùy chỉnh thiết lập trình duyệt và xóa dữ liệu duyệt web.

Cách kích hoạt Kiosk Mode cho trình duyệt Microsoft Edge - ảnh 1

• Nếu trình duyệt là một trong những ứng dụng của Windows, nó sẽ chạy chế độ nhiều tab InPrivate và có thể duyệt web công khai cùng nhiều ứng dụng khác. Người dùng có thể thu nhỏ, đóng và mở nhiều cửa sổ InPrivate, nhưng họ không thể tùy chỉnh Microsoft Edge.