WhatsApp cho phép người dùng đổi hình nền giao diện nhắn tin, giúp bạn lựa chọn những hình nền nhắn tin nhiều màu sắc hơn. Như vậy thay vì giao diện đơn giản mặc định thì bạn có nhiều hình nền để đổi cho giao diện WhatsApp, bằng hình nền có sẵn mà ứng dụng cung cấp, hoặc hình nền sử dụng từ album ảnh của bạn. Hiện tại ứng dụng WhatsApp đã cung cấp tính năng đổi hình nền cho cả bản Android và iOS. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách đổi giao diện nhắn tin WhatsApp.

Hướng dẫn đổi giao diện WhatsApp Android

Bước 1:

Bạn mở ứng dụng WhatsApp Android rồi nhấn vào mục Chat để mở giao diện nhắn tin. Sau đó tại giao diện nhắn tin với ai đó, bạn nhấn vào biểu tượng menu rồi chọn Wallpaper trong danh sách hiển thị.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-1

Bước 2:

Sau đó hiển thị giao diện để bạn chọn ảnh nền từ các album khác nhau, album hình nền mà ứng dụng hỗ trợ hay từ album có sẵn trong thiết bị.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-2

Bước 3:

Nhấn vào hình ảnh muốn cài làm hình nền giao diện nhắn tin trên WhatsApp rồi nhấn tiếp vào nút Set Wallpaper.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-3

Lúc này giao diện hiển thị thông báo bạn muốn lựa chọn hình nền này cho cuộc nhắn tin hiện tại hay toàn bộ tin nhắn chat. Để xóa hình nền, chúng ta cũng truy cập lại mục Wallpaper, chọn nút Change và chọn Remove Custom Wallpaper để xóa hình nền, rồi nhấn Remove để tiến hành xóa.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-4

Hướng dẫn đổi hình nền WhatsApp iOS

Bước 1:

Bạn cũng mở giao diện nhắn tin trên WhatsApp rồi chọn vào tài khoản muốn đổi giao diện nhắn tin. Sau đó bạn nhấn và giữ vào tên tài khoản như hình dưới đây.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-5

Bước 2:

Hiển thị giao diện thiết lập cho đoạn chat, chúng ta nhấn vào Wallpaper & Sound để mở giao diện mục thiết lập hình nền cho đoạn chat.

Tiếp tục nhấn vào Choose a New Wallpaper để đổi nền nhắn tin.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-6

Bước 3:

Sau đó bạn cũng lựa chọn hình ảnh muốn làm hình nền nhắn tin. Nhấn vào hình ảnh rồi chọn Set bên dưới.

Trong trường hợp bạn muốn xóa hình nền thì chúng ta nhấn vào Wallpaper & Sound > Choose a New Wallpaper sau đó nhấn tiếp vào Remove Custom Wallpaper.

WhatsApp-doi-giao-dien-nhan-tin-7